Judon Tuki

Judon Tuki Ry. on terveitä elämäntapoja, erityisliikuntaa ja nuorten harrastustoimintaa judon piirissä edistävä aatteellinen yhdistys. Judon tuki myöntää avustuksia niin lajin harrastajille, ohjaajille kuin muille yhdistyksille tai judoyhteisöille.

Judon Tuki Ry:n keskeisenä painopistealueena on erityisryhmien kuten invalidien, kehitysvammaisten ja näkövammaisten judonharrastuksen tukeminen. Tukea suunnataan myös nuorison liikuntaharrastuksen
edistämiseen itsehillinnän, keskittymiskyvyn ja kehon kokonaisvaltaisen kuntoisuuden lisäämiseksi.

Judon Tuki Ry. hankkii varoja jäsen- ja kannatusmaksuilla, ottamalla vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Yhdistys harjoittaa oman toimintansa tavoitteita edistävää julkaisutoimintaa ja tekee läheistä yhteistyötä Suomen Judoliiton kanssa.