Tähtiseurat

Tähtiseurat ovat urheiluseurojen kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Tunnuksen saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta, nimittäin tunnus on lupaus parhaasta laadusta.

Mikä Tähtiseura?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen luoma ja 2018 valmistunut laatuohjelma, jonka tarkoituksena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa ohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Tähtiseura-ohjelma on luotu Sinettiseura-ohjelman pohjalta ja siihen kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset/nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu.

Judoliiton Tähtiseurat vuonna 2018 

 • Jigotai, Jyväskylä
 • Judoseura Sakura, Kuopio
 • Kajaanin Judokerho
 • Koyama, Rovaniemi
 • Loviisan Seudun Judoseura Arashi
 • Maskun Tempo
 • Meido-Kan, Helsinki
 • Mikkelin Judo
 • Nummelan Judo
 • Porin Judoseura Fudoshin
 • Porvoon Shirokawa
 • Savonlinnan Shikata
 • Tikkurilan Judokat, Vantaa

Mitä hyötyä Tähtiseuraohjelmasta on seuralle?

 • Yhteinen vanva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan ja parantaa seuran imagoa harrastajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille, kunnille jne.
 • Seura saa Judoliitolta, muilta seuroilta ja liikunnan aluejärjestöiltä tukea kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa.
 • Seura saa käyttöönsä sähköisen kehittämistyökalun avuksi toimintasa kehittämiseen.
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä.
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen ja alejärjestöjen kanssa.

Muita hyötyjä seuroille

Tähtiseuratapaamiset: Tähtiseurojen yhteyshenkilöt tapaavat toisensa kamppailulajien yhteisessä seuratapaamisessa joka toinen vuosi. Välivuosina Olympiakomitea järjestää valtakunnallisen Tähtiseuraseminaarin, jossa mukana ovat Tähtiseurat kaikista eri lajeista. Judoliitto kustantaa tapaamisiin yhden osallistujan suorat matkakulut edullisimman matkustustavan mukaan ilman päivärahoja/seura.​ Tähtiseuraedustaja hakee seuraltaan matkakulukorvauksen ja seura laskuttaa kuluista Judoliittoa. Laskuun tulee liittää tositteen aiheutuneista kuluista. Korvaus on kalenterivuosikohtainen ja se on haettava samana vuonna kuin tapahtuma on ollut.

Kannustin valmentajien kouluttamiseen: Tähtiseurat voivat hakea Judoliitolta vuosittain koulutuskulukorvausta Tähtiseuran jäsenen käymästä VOK 2-tason valmentajakoulutuksesta (vuonna 2018 yhteensä 300 euroa/seura). Tähtiseura voi hakea korvauksen takautuvasti ohessa olevalla koulutuskulujen korvaushakemuksella lähettämällä sen liitteineen sähköpostitse Judoliittoon (toimisto@judoliitto.fi). Korvaus on kalenterivuosikohtainen ja se on haettava samana vuonna kuin koulutus on käyty ja maksettu.

Mistä lisätietoa Tähtiseuraohjelmasta?

Tähtiseura-ohjelmasta löytyy iso tietopaketti Olympiakomitean sivuilta täältä. Vaadittavan laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen. Näin seuranne pääsee mukaan Tähtiseura-ohjelmaan:

 1. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset).
 2. Kootkaa seurastanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista.
 3. Kehittämistyö sisältää itsearviointia. Kehittämistyöhön voitte Judoliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.

Ladattavat tiedostot:

Koulutus- ja nuorisopäällikkö

Katri Forssell

katri.forssell@judoliitto.fi

050-3226090