Sinettiseurat

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta. Judoliiton sinettiseurojen mielestä kaksi parhaiten sinettiseuratoimintaa kuvaavaa sanaa ovat laatu ja luotettavuus.

Judoliiton Sinettiseurat vuonna 2017

 • Jigotai, Jyväskylä
 • Judoseura Sakura, Kuopio
 • Kajaanin Judokerho
 • Keuruun KeJuBo
 • Koyama, Rovaniemi
 • Kristiinankaupungin ja Närpiön Judo
 • Lappeenrannan Judoseura Kamiza
 • Loviisan Seudun Judoseura Arashi
 • Maskun Tempo
 • Meido-Kan, Helsinki
 • Mikkelin Judo
 • Nummelan Judo
 • Porin Judoseura Fudoshin
 • Porvoon Shirokawa
 • Savonlinnan Shikata
 • Tikkurilan Judokat, Vantaa

Miksi olla Judoliiton Sinettiseura?

Sinettiseurat pohtivat vuoden 2013 sinettiseminaarissa sitä, mitä hyötyjä Sinettiseurana olemisesta on. Allaoleva on koostettu seurojen ajatuksista.

Sinettiseuraverkosto: sinettiseuroilla on mahtava verkosto, jossa jaetaan tietoa, kuullaan asiantuntijoiden mielipiteitä ja jaetaan hyviä kokemuksia

Positiivinen näkyvyys: sinetti on hyvin brändätty tuote - helppoa saada positiivista näkyvyyttä käyttämällä sinettiä seuran julkaisuissa, salin seinällä ja seuran nettisivuilla

Laatuvaatimukset: toiminta tarkastetaan säännöllisesti; auditoinnissa saadaan ulkopuolinen mielipide seuran toiminnasta, jonka kautta on hyvä tarkistaa oman toiminnan taso; seuran toimintalinja on kirjattu, jolloin kaikki seurassa tietävät mihin suuntaa toimintaa viedään; ohjaajien osaaminen on pidettävä hyvällä tasolla

Työkalut: Sinettimateriaalit käytössä; Pelisääntökyselyt

Tuki: seuratukihakemuksissa sinettiseuran maineesta on apua; osa kunnista myöntää tukea sinettiseuroille enemmän; alueen liikuntajärjestöt tuntevat sinettiseurat ja yhteistyö on helppoa

Muita konkreettisia hyötyjä Sinettiseuroille:

Sinettiseuratapaamiset: Sinettiseurojen yhteyshenkilöt tapaavat toisensa Judoliiton Sinettiseuratapaamisessa joka toinen vuosi. Välivuosina Valo ry. järjestää valtakunnallisen Sinettiseuraseminaarin, jossa mukana ovat Sinettiseurat kaikista eri lajeista. Judoliitto kustantaa tapaamisiin yhden osallistujan suorat matkakulut ilman päivärahoja/seura. Matkakulukorvauksen voi hakea takautuvasti täyttämällä matkakulujen korvauslomakkeen (linkki sivun lopussa) ja lähettämällä sen liitteineen sähköpostitse Judoliittoon (toimisto@judoliitto.fi).

Kannustin valmentajien kouluttamiseen: Sinettiseurat voivat hakea Judoliitolta vuosittain koulutuskulukorvausta (vuonna 2017 yhteensä 300 euroa/seura). Korvauksen voi hakea takautuvasti maksukuitteja vastaan Sinettiseuran jäsenen käymästä VOK 2-tason valmentajakoulutuksesta täyttämällä koulutuskulujen korvaushakemuksen (linkki sivun lopussa) ja lähettämällä sen liitteineen sähköpostitse Judoliittoon (toimisto@judoliitto.fi). Korvaus on kalenterivuosikohtainen ja se on haettava samana vuonna kuin koulutus on käyty ja maksettu.

Haku uudeksi Sinettiseuraksi ja nykyisten Sinettiseurojen auditoinnit:

Tietoa auditointeihin liittyen löydät osoitteesta http://www.judoliitto.fi/judoliitto/seurat/sinettiseurat/hakemus-uudeksi-sinettiseuraksi/

Ladattavat tiedostot: