Sovelletun judon ohjaajakoulutus

Sovelletun judon ohjaajakoulutus

Laajuus: 18 h

Sisältö: Koulutuksessa avataan näkökulmia kaikille avoimeen judoon. Miten ohjaajat huomioivat erityistä tukea tarvitsevan judokan omassa ohjaamisessa sekä ryhmän jäsenenä. Mallinnetaan harjoitusten rakenne, tekniikoiden opettaminen, ohjaamisen keinoja sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön huomioiminen. Koulutus sisältää luentoja sekä paljon käytäntöä yhdessä leiriläisten kanssa. Koulutukseen osallistujat seuraavat sovelletun judon kilpailuja tai leiriä, mikäli ne järjestetään samaan aikaan.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu ohjaajille, jotka ohjaavat tai aloittavat ohjaamaan erityistä tukea tarvitsevia judokoita tai tahtovat laajentaa omaa näkemystään judon opettamiseen ja omaan oppimiseen.

Ennakkotiedot: Ennen koulutukseen osallistumista suositellaan käytäväksi seuraavia koulutuksia: Oppimisen ja opettamisen perustaidot judossa; Muksujudo 1 -koulutus tai Liikunnan aluejärjestöjen vammaisurheilun työpajat

Kouluttajat: Marita Kokkonen