Peruskurssiohjaajakoulutus

Judoliiton koulutusjärjestelmän täydennyskoulutus

Kesto: 15 h

Missä: Peruskurssiohjaajakoulutuksia järjestetään seurojen toimesta avoimina koulutuksina, kouluttajina toimivat aluekouluttajat

Sisältö: Koulutuksessa keskitytään pohtimaan millainen on laadukas judon peruskurssi, kenelle sitä tarjotaan ja miten seura sen järjestää ja markkinoi. Koulutuksen aikana laaditaan erilaisia kurssimainoksia sekä suunnitellaan eri kohderyhmille judonäytöksiä. Tatamilla paneudutaan erityisesti ukemin opettamisen erilaisiin mahdollisuuksiin sekä opitaan helppoja ja hauskoja tapoja opettaa heittoja ja mattotekniikoita. Lisäksi luonnostellaan peruskurssin kausisuunnitelma ja kerrataan harjoittelun herkkyyskaudet tuntisuunnitelmien laatimisen perustaksi. Käytännössä tehdään judollisia pelejä ja leikkejä sekä harjoitellaan erilaisia opetustuokioita.

Kohderyhmä: nykyiset ja tulevat peruskurssiohjaajat sekä apuohjaajat. Koulutuksista tulee olla käytynä ”Judon perusteet” ja mielellään myös ”Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa”.  

Kouluttajat: Judoliiton aluekouluttajat