Oppimisen ja opettamisen perusteet Judossa

Judoliiton koulutusjärjestelmän 1-tason koulutus

Kesto: 15 h

Missä: Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa -koulutuksia järjestetään avoimina koulutuksina. Järjestävänä tahona voi olla seura ja kouluttajana toimii aluekouluttaja.

Sisältö: Oppimisen ja opettamisen perusteet judossa -koulutuksessa opitaan perusasioita oppimisesta ja opettamisesta. Asiat käydään läpi judon oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Tatamilla tehtävissä harjoitteissa keskitytään erityisesti liikkumisen harjoitteluun erilaisissa tilanteissa. Tekniikoiden opettamista tutkitaan opetuksen osittamisen näkökulmasta edeten helposta vaikeampaan. Judokat suunnittelevat ja toteuttavat opetustuokioita yksilölle, parille, pienryhmälle ja suurelle ryhmälle. Opetustuokioita opetellaan arvioimaan ja antamaan palautetta. Opettamisen ja oppimisen teorian lisäksi koulutuksessa tehdään oma judokoulutuspolku. Lisäksi tehdään katsaus Judoliiton asioihin sekä perehdytään ADT -asioihin.

Kohderyhmä: Oranssi- ja vihreävöiset (4.-3.kyu) judokat. Toinen peruskoulutus kaikille yli 12 -vuotiaille judokoille myöhempien koulutusten pohjaksi.

Huomio: ”Oppimisen ja opettamisen perusteet” -koulutuksen suorittaminen vaaditaan sinisen (2.kyu) suorittamiseen. 

Kouluttajat: Judoliiton aluekouluttajat