Muksujudo 2

Muksujudon ohjaajakoulutus 2

Judoliiton 2. tason koulutus

Laajuus: 15 h

Sisältö: Muksujudo 2. ohjaajakoulutuksessa syvennytään 5 – 6 -vuotiaan lapsen psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen teemalla ”Monenlaisia menijöitä Muksujudossa”. Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta: lapsen sosiaalisen ja psyykkisen kehityksen pääpiirteet, miten huomata erityisen tuen tarpeita ja ohjata oikein, leikin merkitys lapsen kehityksen tukemisessa sekä judo-opetusta muksuille herkkyyskaudet huomioiden. Koulutus toteutetaan suurimmaksi osaksi tatamilla itse tehden, kokeillen, ideoiden ja soveltaen teoriassa saatuja vinkkejä.  

Kohderyhmä: Muksujudoryhmien ohjaajat ja apuohjaajat, jotka ovat käyneet Muksujudo 1. -koulutuksen.

Kouluttajat: Judoliiton muksujudokouluttajat sekä lasten liikunnan asiantuntijat