Muksujudo 1

Judoliiton koulutusjärjestelmän 2. tason koulutus

Laajuus: 18h

Sisältö: Muksujudo 1 -ohjaajakoulutuksessa perehdytään lapsen motoriseen kehitykseen ja sen tukemiseen liikunnallisin keinoin. Perusliikuntataitojen opettamista käydään leikkien tiimellyksessä. Pienille 5–6 -vuotiaille lapsille sopivia judotekniikoista tutkitaan tatamilla ja ohjauksen suunnitteluun annetaan selkeät raamit. Koulutus koostuu luennoista, demonstraatioista ja käytännön harjoituksista. Koulutus oikeuttaa seuran käyttämään Judoliiton virallista Muksujudo-tunnusta.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten judo-ohjaajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Koulutukseen voivat osallistua vain Judoliiton jäsenseurojen jäsenet, jotka ovat rekisteröityneet Suomisportiin.

Kouluttajina toimivat judoliiton liittokouluttajat