2. tason junioriohjaajakoulutus

Kamppailulajien yhteinen 2. tason junioriohjaajakoulutus

Järjestäjä: kamppailulajiliitot yhdessä kiertävällä järjestämisvastuulla

Laajuus: 85 h (ennakkotehtävä, kaksi lähijaksoa sekä väli- ja lopputehtävät)

Kohderyhmä: yli 18-vuotiaat ja vähintään kaksi vuotta ohjauskokemusta omaavat ohjaajat, jotka ovat suorittaneet 1. tason.

Sisältö:

  • nuoren kasvu urheilijaksi
  • valmentajana kehittyminen
  • ominaisuusharjoittelu ja elinjärjestelmät
  • tavoitteellisen ja pitkäjännitteisen harjoittelun suunnittelu ja arviointi

Koulutukseen sisältyvät oppimistehtävät antavat konkreettisia työkaluja seuroille ja ohjaajalle itselleen. Opiskelijat työstävät ja kehittävät seuransa omien tarpeiden mukaan mm. seuran toimintalinjauksia ja valmennussuunnitelmia.

Koulutus järjestetään keskimäärin kerran kahdessa vuodessa tai tarpeen mukaan.