Valiokunnat

Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan, kuten Judoliiton säännnöt edellyttävät. Puheenjohtajiston tehtävänä on tarvittaessa reagoida nopeata päätöksentekoa vaativiin asioihin ja myös valmistella hallituksessa käsittelyyn tulevia asioita.

Valiokunnat on nyt jaettu kolmeen suurempaan kokonaisuuteen.

  • Valmennusvaliokunta
  • Koulutusvaliokunta
  • Hallintovaliokunta

Kutakin kolmesta suuresta valiokunnasta johtaa yksi liiton kolmesta varapuheenjohtajasta. 

Kullekin valiokunnalle on nimetty työntekijä(t), jo(t)ka pääsääntöisesti työskentelevät kyseisen valiokunnan asioiden parissa.

Henkilöt valiokunnissa ja työryhmissä hallituksen päätösten mukaisesti sivun alalaidan liitetiedostossa.

Ladattavat tiedostot: