Kuva: Tatu Kosonen.

Muksu- ja perhejudo

Muksu- ja perhejudo on tarkoitettu alle kouluikäisille, 3-6-vuotiaille lapsille. Jotkin judoseurat järjestävät perhejudoa myös ala-asteikäisille. Muksu- ja perhejudo tapahtuu lasten ehdoilla. Lapsi haluaa oppia, on utelias ja kokeilunhaluinen. Lapsen tapa oppia on leikki, joten muksu- ja junnujudossa liikkuminen ja judotaitojen oppiminen tapahtuu pitkälti leikin avulla. Tärkeää on myös opetella käytöstapoja ja ennen kaikkea toisen kunnioittamisen periaatetta.

Muksujudo

Muksujudon lähtökohtana on lapsen monipuolisen liikunnan tukeminen. Muksujudossa opetellaan myös judollisia taitoja, kuten vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista ja heittoja. Kun lapsi oppii jo pienenä tuntemaan kehonsa ja hallitsemaan sitä paremmin, hänellä on iän myötä paremmat edellytykset omaksua vaikeatkin judotekniikat niin, että ne ovat luontevia.

Judon avulla lapsi oppii kunnioittamaan muita ja toimimaan niin parin kanssa kuin ryhmässäkin. Jokainen judossa käyvä toimii yhteisesti sovittujen käyttäytymissääntöjen mukaisesti. Itsensä hallitseva ja judon periaatteet sisäistänyt lapsi on henkisesti ja fyysisesti vahvempi myös judotatamin ulkopuolella.

Muksujudossa ohjaajina toimivat Judoliiton Muksujudo-ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt.

Perhejudo

Perhejudossa lapsi ja aikuinen kokevat liikunan riemua yhdessä. Kuten muksujudossa, myös perhejudossa lähtökohtana on lapsen monipuolisen liikunnan tukeminen, mutta lisäksi myös aikuisen ja lapsen sosiaalisen suhteen vahvistaminen. Perhejudoryhmissä lapsi ja lapsen vanhempi tai muu läheinen aikuinen kummi, eno tai täti harjoittelevat yhdessä samoissa harjoituksissa. Lapset ja aikuiset jakavat yhteisen oppimiskokemuksen ja liikunnan ilon. Aikuinen voi perhejudossa olla hyvä liikkuva roolimalli lapselle, tai lapsi aikuiselle. Harjoituksiin osallistuvalla aikuisella ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa urheilu- tai judotaustaa.

Yläkuvassa Lappeenrannan Kamizan muksuja. Kuva: Tatu Kosonen.