Muksujudomerkin hinta sisältää toimituskulut. Laskuun ei siis lisätä merkin hinnan lisäksi muita kuluja.

Muksujudomerkkiä saavat käyttää vain Judoliiton Muksujudo-ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt.