Matkalle ilmoittaudutaan sitovasti noin kuukautta ennen tapahtumaa. Samalla sitoudutaan noudattamaan Judoliiton määrittelemiä aikatauluja. Judoliiton järjestämillä matkoilla joukkue matkustaa yhtenä ryhmänä.

Peruutusehdot, matkat
Matkalle ilmoittautuminen ja mahdollinen peruuntuminen tulee tehdä kuten matkan ilmoituksessa on mainittu.
Peruuntuneesta matkasta Judoliitto laskuttaa tapauskohtaisesti Judoliitolle koituneet kustannukset (esimerkiksi lento- ja matkaliput, majoitus- ja ilmoittautumismaksut, joista ei ole saanut korvausta peruutuksesta huolimatta) lisättynä 40 euron peruutusmaksulla.
Vakuutusyhtiöitä varten pyydettyjen todistusten kulut Judoliitto veloittaa edelleen matkustajalta.
Sairastumis-/loukkantumistapauksissa matkustaja voi hakea korvausta omasta matkavakuutuksesta lääkärintodistusta vastaan niistä kuluista, jotka Judoliitto on laskuttanut.