Olympiakomitea päätti ensimmäiset huippu-urheiluakatemiastatukset

Suomen Olympiakomitean hallitus hyväksyi 20.5. kokouksessaan Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (URHEA), Keski-Suomen Urheiluakatemian (KS-Ura) ja Pohjois-Savon urheiluakatemian huippu-urheiluakatemioiksi. Olympiakomitean hyväksyntä tarkoittaa sitä, että nämä urheiluakatemiat täyttävät vaaditut laatukriteerit. Hyväksytyt huippu-urheiluakatemiat ovat huippu-urheilun kannalta valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita urheilijoiden opiskelun ja valmentautumisen yhdistämisessä ja laadukkaan päivittäisvalmennuksen mahdollistajana. Osalle statuksen saavista huippu-urheiluakatemioista tullaan myöntämään myös taloudellista tukea. Urheiluakatemioiden auditointi jatkuu ja seuraavat päätökset on odotettavissa syksyllä Olympiakisojen jälkeen.

”Ensimmäisten huippu-urheiluakatemia -statusten myöntäminen oli merkittävä valtakunnallinen päänavaus ja Olympiakomitean ja opetusministeriön vastaus urheiluakatemioiden jatkokehitykselle. Jo nyt urheiluakatemiat ovat tehneet hyvää työtä eri paikkakunnilla ja tulevaisuudessa urheiluakatemioiden merkityksen odotetaan yhä kasvavan, etenkin huippu-urheilun valmennuksen keskittämisessä valtakunnallisesti”, arvioi kehityspäällikkö Asko Härkönen urheiluakatemioiden merkitystä ja kehitystyön vaiheita.

Urheiluakatemiat ovat suurille opiskelu- ja urheilupaikkakunnille syntyneitä yhteistyöverkostoja, joiden kautta tuetaan valmentautumisen, opiskelun ja muun elämän integrointia sekä edistetään laadukkaaseen valmentautumiseen ja urheilijan elämään liittyvien tukipalvelujen saatavuutta. Erityisesti akatemiat ovat vastanneet korkea-asteen opiskelun ja vaativan huippu-urheiluvalmentautumisen yhdistämisen tarpeeseen.

Olympiakomitea on ollut tiiviisti mukana urheiluakatemioiden kehittämistyössä 2000-luvulla, jonka aikana urheiluakatemioita on syntynyt eri puolille Suomea. Vuonna 2007 valmistuneessa selvitystyössä todettiin, että urheiluakatemiatoiminta kaipaa valtakunnallista koordinointia ja Olympiakomitean toivottiin ottavan kyseinen koordinaatiovastuu. Suomen Olympiakomitean hallitus päätti koordinaatiovastuun ottamisesta noin vuosi sitten 18.4.2007 kokouksessaan. Päätöksen jälkeen auditoinnin kriteerit valmisteltiin yhteistyössä Olympiakomitean, urheiluakatemioiden ja lajiliittojen kesken. Nyt osa urheiluakatemioista on auditoitu ja ensimmäiset statukset on myönnetty laatukriteeristön täyttäville.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa