Kokoustiedote 4/2018

Judoliiton hallitus piti perinteistä kesäkokoustaan 8.-9.6. Helsingissä. Kokoukseen oli kutsuttu vieraaksi Ruotsin Judoliiton hallituksen jäsen Kent Andersson kertomaan Ruotsin liiton strategiasta ja sen työstämisestä.

Hallituksen kokouksen pääteema oli liiton strategia ja sen mahdollinen päivittäminen tai täydentäminen. Inspiraatiota asian käsittelyyn toi Ruotsin Judoliiton hallituksen jäsen Kent Andersson, joka korosti omassa esityksessään sen hyväksymistä, että strategian viestimiseen tarvitaan aikaa. Anderssonin viesti oli, että heillä asian viestimiseen meni aikaa kolme vuotta. Toisena asiana Andersson korosti strategian ymmärrettävyyttä. Asiat pitää kertoa niin, että ne ovat helppo omaksua ja muistaa. Kolmantena seikkana Andersson toi esiin mittarit, joiden pitää olla myös helposti ja ymmärrettävästi viestittävissä. Hallitus on jo jonkin aikaa todennut, että tämä viimeinen kohta on Judoliiton nykyisen strategian heikoin kohta, jota pitää parantaa. 

Hallitus käsitteli kokouksessa kevään aikana valmistelussa olleita mittareiden versiota 1.0. Hallitus päätti, että osa nyt valmistelluista mittareista on jo nyt hyviä, mutta osaa pitää vielä jatkojalostaa, jotta niillä mitataan oikeita asioita ja jotta ne ovat selkeästi viestittävissä. 

Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan tekemään tarvittavat sopimukset valmennuspäällikön perhevapaan ajalle. Valmennuspäälliköä paikkaamaan palkataan päiväpalkalla tarpeisiin sovitellen ex-päävalmentaja Mika Mukkula, jonka tehtävänä on joukkueiden matkat, leirit ja Olympiakomitean tukiprosesseihin liittyvät työtehtävät tarpeen mukaan.

Hallitus kuuli Päijät-Hämeen urheiluakatemian judovalmennuksen järjestelyjen tilanteen vuoden 2019 alusta lähtien. Hallitus valtuutti valmennusvaliokunnan puheenjohtajan, valmennuspäällikön ja toiminnanjohtajan jatkamaan valmistelua. 

Hallitus hyväksyi valmennusvaliokunnan esityksen Judoliiton 60-vuotisjuhlan yhteydessä saatujen lahjoitusrahojen jaosta lahjoittajien toiveiden mukaisiin kohteisiin käytettäväksi vuosina 2018 ja 2019. 

Hallitus myönsi ainoana hakijana Tampereen Judolle järjestelyoikeuden Samurai Cup 1/2019 järjestämiseen. Lisäksi hallitus myönsi yhden ansiomerkin. 

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa