Hallituksen päätöksiä 7.2.2011

Tarkennus Suomen Judoliiton matkakulukorvauksiin vuonna 2011

Hallitus piti ylimääräisen kokouksen, jossa päätettiin tarkennus liiton luottamushenkilöiden, oto-henkilöiden matkakulukorvauksiin.

Hallituksen kokouksen 30.1.2011 jälkeen hallitus sai tiedon SLU:n matkakulukorvausten muutoksesta, jonka mukaan OTO- ja luottamushenkilöiden osalta kulut nousisivat huomattavasti vuoteen 2010 verrattuna, mikäli siirrytään noudattamaan SLU:n antamaa suositusta. Judoliitto ei ole budjetoinut kyseistä kulun nousua vuodelle 2011.

Judoliiton hallitus päätti, että Judoliitto suosittaa matkakulukorvaukset vuodelle 2011 seuraavasti:  

  • Judoliitto suosittaa maksettavaksi matkakustannukset pääsääntöisesti juna- tai linja-autolippujen perusteella. Lento, taksi tai oman auton käyttö korvataan, mikäli ne ovat järkevin matkustusmuoto.
  • Kilometrikorvaus on 28 snt / km. 
  •  
  • Päivärahana voidaan maksaa 24 € (25 € v. 2010), mikäli matka-aika ylittää 10 tuntia, ja 12 € (12 € v. 2010), mikäli matka-aika ylittää 6 tuntia. Tilaisuudessa mahdollisesti tarjottavan aterian vaikutus päivärahan suuruuteen matkustussäännön mukaisesti. Hotellimajoitus korvataan, mikäli se on aiheellista.
  • Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Ulkomaan päivärahat maksetaan 80% valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaisista taksoista. 
  •  
  • Kilometrikorvauksen ja päivärahojen maksussa huomioidaan TVL säännös, jonka mukaan yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa ilman palkkaa tai palkkiota yhteisön toiminnassa mukana oleville matkakustannusten korvauksia verottomasti seuraavasti:
  • Kilometrikorvauksia oman auton käytöstä enintään 2 000 euroa vuodessa ja päivärahoja enintään 20 päivältä.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa